Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE YLEISTÄ
Laadittu henkilötietolain (523/1999) 10 §:n pohjalta (17.05.2018)

REKISTERINPITÄJÄ
Annalan Huvilan Ystävät ry – Villa Annebergs vänner rf
Y-tunnus 2887751-7
Postiosoite Mechelininkatu 51, 00250 Helsinki
Käyntiosoite Waseniuksen puistotie 1/Hämeentie 154, 00560 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Hyötykasviyhdistyksen toimistonhoitaja, info@hyotykasviyhdistys.fi

REKISTERIN NIMI
Annalan Huvilan Ystävät ry – Villa Annebergs vänner rf jäsen-, asiakas- ja yhteystietorekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumuksella tai jäsenyys-, asiakas-, viestintä- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Annalan Huvilan Ystävät ry:n – Villa Annebergs vänner rf:n palveluihin liittyvä henkilö- ja muiden tietojen käsittely. Rekisterissä oleville voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Annalan Huvilan tapahtumista, uutisista ja palveluista. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@annalanhuvila.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
– Henkilötiedot (etu- ja sukunimi), yritystiedot ja yhteyshenkilön tiedot
– Yritykset (yrityksen nimi ja osoitetiedot sekä yhteyshenkilön tiedot)
– Käyttäjän yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
– Käyttäjän Annalan Huvilan Ystävät ry:n – Villa Annebergs vänner rf :n jäsennumero
– Käyttäjän laskutustietohistoria – Käyttäjälle lähetetyn viestinnän (esimerkiksi sähköpostiviestit) reagointitiedot (esimerkiksi viestien avaaminen, viesteissä olevien linkkien avaaminen)

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
– Käyttäjän itsensä antamat tiedot Mesenaatti-verkkosivustolla tai muissa yhteyksissä Annalan Huvilan Ystävät ry:lle – Villa Annebergs vänner antamat tiedot.
– Annalan Huvilan Ystävät ry:n – Villa Annebergs vänner rf:n pyytämät lisätiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Annalan Huvilan Ystävät ry – Villa Annebergs vänner rf voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Annalan Huvilan Ystävät ry – Villa Annebergs vänner rf käyttää uutiskirjeissään MailChimp -palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU – U.S.Privacy Shield Framework säädöksiä (privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin täällä.

Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS
Tiedot on tallennettu Annalan Huvilan Ystävät ry:n – Villa Annebergs vänner rf:n tietokantoihin, joihin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden tehtäviin se liittyy.

Sähköpostirekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

TARKASTUSOIKEUS
Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Annalan Huvilan Ystävät ry – Villa Annebergs vänner rf
Rekisteriasiat
Mechelininkatu 51
00250 Helsinki