Marraskuusta 2017 eteenpäin

Kun huvila siirtyi Hyötykasviyhdistykselle, sen käyttö, mutta myös kunnostus alkoivat välittömästi.

Rakennukseen liittyviä asioita hoitamaan perustettiin rakennus- ja korjaustoimikunta, jossa on Hyötykasviyhdistyksen, Annalan huvilan ystävät ry:n ja Kiinteistöyhtiö Pro Annebergin edustajat sekä ammattijäseniä.

Ensi alkuun varmistettiin rakennuksen käytön turvallisuus. Sitten aloitettiin käytön mahdollistavia ehostuksia ja parannuksia oppilastöinä. Varsinaiseen korjaus- ja restaurointisuunnitteluun ei ole vielä ollut varaa ryhtyä.

Paloturvallisuus

Koska rakennuksen käyttö oli nyt muuttunut asumisesta julkiseksi, oltiin yhteydessä pelastuslaitokseen palotarkastuksen tarpeellisuudesta. Sitä ei vaadittu, mutta pelastuslaitos piti tärkeänä, että rakennuslupahakemusta valmistellaan. Lisäksi laitos korosti alkusammutuskaluston hankkimista, poistumisteiden toimivuutta sekä suuremmissa tilaisuuksissa talon tuntevien turvahenkilöiden tärkeyttä.

Tämän jälkeen oltiin yhteydessä Mako Oy:hyn, joka lahjoitti huvilalle tarvittavat kaksi jauhesammutinta ja sammutuspeitteen.

Vartiointi

Saman tien järjestettiin huvilan muutkin turva-asiat kuntoon, kilpailutettiin tarjoajat ja valittiin turvalaitetoimittaja.

Stara

Kaupungin rakennusvirasto eli Stara on suhtautunut myönteisesti huvilan omistajanvaihdokseen ja avustanut perusparannustöissä. Ensi töikseen Stara kunnosti sadevesien ohjauksen huvilan välittömässä läheisyydessä rakentamalla rännikaivot ja kivikourut syöksytorvien alle ja johtamalla sadevedet poispäin rakennuksesta.

Metropolia

Alusta lähtien on ollut tavoitteena, että huvilaa ja sen pitkää historiaa käytetään opetustarkoitukseen. Ensimmäisenä opetusprojektina huvilalla järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun sisustussuunnittelijoiden mittausleiri ja suunnittelukurssi.

Opiskelijat viettivät huvilalla useita päiviä ja mittasivat kaikki tilat. Mittausten pohjalta opiskelijat piirsivät kaikkien huoneiden sisäjulkisivut. Vastaisuudessa näitä piirustuksia voivat hyödyntää esimerkiksi konservoijat merkitessään näihin tutkimusalueet ja niistä tehdyt havainnot. Dokumentointityön lisäksi opiskelijat tekivät ideasuunnitelmat huvilan käytöstä. Ne esiteltiin koulun tiloissa kurssin lopuksi. Ideasuunnitelmat saatiin huvilan käyttöön.

Museoviraston apuraha

Koska restaurointi- ja korjaussuunnittelun käynnistämiseen ei ole varaa ilman apua, haettiin marraskuun lopussa museoviraston korjausapurahaa tähän tarkoitukseen.

Keskuspuiston ammattiopisto

Korjausrakentamisen kurssi aloitti harjoittelujakson ja opintonäytöt Annalan huvilassa. Näiden töiden avulla aloitettiin huvilan siistiminen käyttöä varten jo ennen varsinaisen restaurointi- ja korjaussuunnitelman valmistumista. Sovittiin, ettei mitään vanhoja pintoja tai rakennusosia poisteta, vaan tehdään pelkkä puhdistusmaalaus. Opiskelijat ovat maalanneet ovia, kattoja, keittiön kaappien ovet, jalkalistoja ja seinäpaneeleita. Parin tapetoidun huoneen seinät on vanhaa työtapaa käyttäen paperoitu makulatuuripaperilla siistiksi ja maalattu. Tämän jälkeen on tehty ströplaus eli töpötetty pesusienellä toista väriä maalatulle alustalle. Tämä työtapa valittiin, koska se on rakennusajankohdalle tyypillinen eikä alkuperäistä käsittelyä tunneta. Mikäli seinät olivat alunperin tapetoituja meillä ei ole tietoa siitä, minkälaista tapettia oli käytetty.

Huvila kätkee vielä monta salaisuutta, joihin ehkä jatkotutkimuksissa saadaan selvyyttä.

Advertisement